„Bezpieczny pieszy” to działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. W ciągu całego dnia, we wzmożony sposób żorscy policjanci będą zwracać uwagę na właściwą relację pieszych i kierujących. Filarem bezpieczeństwa jest również szacunek i zrozumienie na drodze.

Dzisiejsze działania "Bezpieczny pieszy" - to już kolejna w tym roku edycja działań mających na celu zwrócenie uwagi na relację niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz kierujących. Mundurowi zwracać będą dziś uwagę nie tylko kierujących, ale także pieszych i rowerzystów.
Korzystając z okazji, przypominamy o najważniejszych przepisach ruchu drogowego, obowiązujących w rejonie i na przejściach dla pieszych.

Korzystając z okazji, przypominamy wszystkim uczestnikom dróg o najważniejszych zasadach, jakimi powinni się kierować w tej wspólnej relacji pieszy-kierujący.

W myśl art. 13 PRD pieszy m.in.
• wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność
• znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Ponadto zgodnie z art. 14 PRD pieszemu zabrania się m.in.
• wchodzenia na jezdnię:bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych
• korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Apelujemy również o respektowanie przepisów i dbanie o wspólną relację pieszych i kierujących.

Zgodnie z zapisami zawartymi art. 26 PRD m.in.
Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.
Kierującemu pojazdem zabrania się:
• wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
• omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.