Z inicjatywy żorskiej Policji i Zespołu Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach odbył się dzień poświęcony między innymi kryminalistyce oraz wpływie pasji na realizację służbowych zadań. Zgromadzeni uczniowie dwóch szkół mogli dowiedzieć się, jak wygląda zabezpieczanie miejsc zdarzeń kryminalnych i drogowych, w tym przy użyciu skanera 3D oraz do czego wykorzystywany jest policyjny pies. Na zakończenie spotkania w rozmowie z przedstawicielem Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach młodzież mogła porozmawiać i dowiedzieć się jakie warunki należy spełnić, aby móc służyć w Policji.

Wczoraj w Zespole Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera odbyło się spotkanie poświęcone kryminalistyce oraz specjalnościom i specjalizacjom policyjnym, które uzupełniają się podczas codziennej służby. W spotkaniu tym udział wzięli uczniowie klas medialno-prawnej i fotograficznej z Zespołu Szkół nr 2 oraz zaproszonych klas policyjnych z Zespołu Szkół nr 3 im. Zbigniewa Herberta. Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania porządku publicznego. To również miejsce, które skupia ludzi posiadający różnorodne wykształcenie, specjalizujących się w różnych dziedzinach, stale podnoszących kwalifikacje i doskonalący się zawodowo.
Spotkanie te rozpoczął prodziekan Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Jastrzębiu-Zdroju mgr Krzysztof Majeran, który swój wykład poświęcony daktyloskopii, czyli technice śledczej zajmującej się badaniami porównawczymi linii papilarnych dłoni w celu ustalenia sprawcy czynu zabronionego. Opiera się ona na trzech podstawowych zasadach dotyczących linii papilarnych: niepowtarzalności, nieusuwalności i niezmienności.
Następnie aspirant Grzegorz Marecik przedstawił młodzieży, kim jest technik kryminalistyki, co go cechuje i jak wyglądała jego codzienna służba. To właśnie atrybutem jego pracy jest aparat fotograficzny oraz walizka, w której wnętrzu znajdują się między innymi różnego rodzaju narzędzia, proszki do ujawniania śladów, specjalistyczne pędzle, zestawy do pobierania materiału genetycznego oraz do zabezpieczania śladów ujawnionych na miejscu zdarzenia. Prócz klasycznych narzędzi współczesnej kryminalistyki młodzież mogła zapoznać się ze skanerem 3D, który Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach wykorzystuje do zabezpieczania miejsc katastrof, a także zdarzeń kryminalnych.
Nie ma tropienia… bez przewodnika i wyszkolonego psa. O codziennej służbie i pasji do zwierząt opowiedział zgromadzonym aspirant Jarosław Kiereta z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku. Przedstawił też swojego partnera w służbie, którym jest pies patrolowo-tropiący o imieniu Laro. Jego psi partner nie tylko pełni funkcję prewencyjną, ale nadto potrafi świetnie tropić.
Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach zwrócili uwagę na współpracę z mundurowymi w trakcie realizacji wspólnych akcji ratunkowych oraz przypomnieli o najważniejszych zasadach udzielania pierwszej pomocy. To właśnie szybka i profesjonalna pomoc ma wpływ na zminimalizowanie skutków zdarzeń drogowych i codziennych sytuacjach, w których niezbędna jest szybka pomoc.
Na zakończenie podinspektor Andrzej Sira z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP przedstawił wymagania oraz warunki służby w Policji.


Pamiętajmy, że Policję tworzą ludzie.. przygotowani do niesienia pomocy i chronienia społeczeństwa wszędzie i w każdej sytuacji. Zapraszamy do odwiedzenia strony, która odpowie na wszelkie pytania związane z doborem do służby w Policji.

 • Na zdjęciu widać policjantów przed stanowiskiem promującym służbę w Policji.
 • Na zdjęciu widać strażaków PSP w Żorach podczas zajęć z pierwszej pomocy.
 • Na zdjęciu widać strażaków oraz uczestników zajęć z pierwszej pomocy.
 • Na zdjęciu widać policjanta oraz zgromadzoną młodzież.
 • Na zdjęciu widać policjantów oraz młodzież przed stanowiskiem promującym służbę w Policji.
 • Na zdjęciu widać policjanta oraz prodziekana WSB w Jastrzębiu-Zdroju
 • Na zdjęciu widać policjantów oraz policyjnego psa.
 • Na zdjęciu widać policjanta, a w tle policyjny skaner.
 • Na zdjęciu widać młodzież w trakcie wykładu z daktyloskopii.
 • Na zdjęciu widać technika kryminalistyki oraz prodziekana WSB.
 • Na zdjęciu widać technika kryminalistyki oraz przewodnika psa.
 • Na zdjęciu widać przewodnika psa z służbowym psem.
 • Na zdjęciu widać uczesników spotkania oraz policjantów.
 • Na zdjęciu widać technika kryminalistyki w maseczce i jednorazowych rękawiczkach na dłoniach, a także młodzież biorąca udział w zadaniu.
 • Na zdjęciu widać stół z materiałami promującymi służbę w Policji.
 • Na zdjęciu widać policjanta, inscenizowane miejsce zdarzenia oraz uczennicę biorącą udział w ćwiczeniu.
 • Na zdjęciu widać policjantów i przedstawicielkę kadr przed stanowiskiem promującym służbę w Policji.
 • Na zdjęciu widać policjantów przed stanowiskiem promującym służbę w Policji, a w tle strażaków PSP w Żorach.