Spotkanie dla seniorów o bezpieczeństwie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach
W poniedziałek odbyło się spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, podczas którego omówiono metody oszustw stosowanych wobec seniorów. Uczestnicy zostali poinformowani o sposobach radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz o tym, jak ważne jest zachowanie czujności i ograniczonego zaufania.
  1. Spotkanie zorganizowane przez Bibliotekę i Policję.
  2. Omówienie metod oszustw: "na wnuczka", "na policjanta", "na BLIK".
  3. Porady dotyczące reagowania na podejrzane telefony.
  4. Informacje o kampaniach społecznych.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z seniorami, zorganizowane we współpracy z lokalną Policją, kancelarią prawną oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Głównym tematem spotkania były różnorodne metody oszustw, które coraz częściej dotykają starsze osoby.

Pomimo licznych ostrzeżeń, oszuści nadal skutecznie wykorzystują metody takie jak "na wnuczka", "na policjanta" czy "na BLIK". W trakcie spotkania omówiono, jak ważne jest, aby nie ufać bezkrytycznie osobom dzwoniącym i proszącym o pieniądze. Policjanci przypomnieli, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie żądają przekazania pieniędzy ani nie angażują obywateli w takie działania.

Przedstawicielki kancelarii prawnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podkreśliły, że w przypadku podejrzanych telefonów należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Ważne jest, aby rozłączyć się, nie wykonywać ślepo poleceń, powiadomić najbliższych o sytuacji, zachować spokój i skontaktować się z najbliższą komendą Policji, aby upewnić się co do prawdziwości sytuacji.

Podczas spotkania przypomniano również o kampaniach społecznych mających na celu zwiększenie świadomości na temat oszustw. Kampania "#ZnamTeNumery", realizowana przez Komendę Główną Policji wspólnie z Telewizją Puls oraz Fundacją „Pod Dębem”, jest skierowana głównie do seniorów i ich bliskich. Do działań włączyła się również Poczta Polska, a twarzami kampanii są bohaterowie serialu Telewizji Puls „Lombard. Życie pod zastaw”.

Na zakończenie spotkania przypomniano, że oszuści często działają pod presją czasu, aby zmusić swoje ofiary do szybkich decyzji. Ważne jest, aby zachować spokój, nie ulegać presji i zawsze weryfikować prawdziwość otrzymanych informacji.


Na podstawie: Policja Żory