Spotkanie mieszkańców dzielnicy Rój – wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy
Już 17 lipca mieszkańcy dzielnicy Rój będą mieli okazję wziąć udział w ważnym spotkaniu, które odbędzie się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 11. Zachęcamy wszystkich do obecności, gdyż podczas zebrania odbędą się wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy.

Spotkanie mieszkańców dzielnicy Rój - wybory uzupełniające do Rady Dzielnicy

W środę, 17 lipca, o godzinie 17:00, w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11 przy ul. Wodzisławskiej 201, odbędzie się zebranie mieszkańców dzielnicy Rój. Spotkanie to ma na celu przeprowadzenie wyborów uzupełniających na członków Rady Dzielnicy. Jest to istotne wydarzenie dla lokalnej społeczności, które pozwoli na uzupełnienie składu rady po stwierdzeniu, że liczba jej członków stała się mniejsza niż połowa statutowego składu.

Dlaczego wybory uzupełniające są konieczne?

W związku z zaistniałą sytuacją, gdzie liczba członków Rady Dzielnicy Rój zmniejszyła się poniżej połowy jej statutowego składu, konieczne stało się przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Działając zgodnie z postanowieniami Statutu Dzielnicy Rój, zwołano otwarte zebranie mieszkańców. Uczestnictwo w tym wydarzeniu jest niezwykle ważne, ponieważ pozwoli na wyłonienie nowych członków rady, co z kolei umożliwi sprawne funkcjonowanie organu przedstawicielskiego dzielnicy.

Zaproszenie do udziału w wyborach

Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Daniel Wawrzyczek, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców dzielnicy Rój do wzięcia udziału w zebraniu. Warto podkreślić, że uczestnictwo w tych wyborach to nie tylko obowiązek obywatelski, ale również szansa na aktywne zaangażowanie się w życie lokalnej społeczności. Każdy głos ma znaczenie, a wybór odpowiednich osób do Rady Dzielnicy może przyczynić się do poprawy funkcjonowania dzielnicy i realizacji wielu ważnych inicjatyw.

Przygotowanie do spotkania

Osoby planujące wziąć udział w zebraniu powinny pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu tożsamości. Jest to istotne, ponieważ tylko na tej podstawie będzie można potwierdzić uprawnienie do głosowania. Spotkanie odbędzie się w przyjaznej atmosferze w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, który jest dobrze znany mieszkańcom dzielnicy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w zebraniu i dołączenia do grona osób, które mają realny wpływ na przyszłość naszej dzielnicy.


Źródło: Urząd Miasta