Rusza nabór wniosków do programu Czyste Powietrze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do programu "Czyste Powietrze". Inicjatywa ta ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wsparcie finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych na modernizację źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków. Program będzie realizowany do 2029 roku.
  1. Nabór wniosków trwa do 31 grudnia 2027 roku
  2. Program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych
  3. Wsparcie obejmuje wymianę źródeł ciepła i termomodernizację
  4. Konieczność wykonania audytu energetycznego w niektórych przypadkach

Program "Czyste Powietrze" skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowe, spełniające określone wymagania techniczne, a także na termomodernizację budynków.

W ramach programu przewidziano trzy części, z różnymi progami dochodowymi kwalifikującymi do uzyskania wsparcia. Od 3 stycznia 2023 roku progi te zostały zwiększone. Dla pierwszej części programu próg dochodowy wynosi 135 000 zł, dla drugiej części – 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, natomiast dla trzeciej części – 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wsparcie finansowe obejmuje m.in. demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet. Dodatkowo można ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplanie przegród budowlanych, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, a także instalację fotowoltaiczną.

Aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację budynku, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże wymagane działania. Audyt ma na celu zagwarantowanie, że po zakończeniu modernizacji zużycie energii użytkowej na cele ogrzewania budynku nie przekroczy 80 kWh na metr kwadratowy rocznie lub zostanie zredukowane o minimum 40%.

Od 14 czerwca 2024 roku, w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła, wykonanie audytu energetycznego będzie obowiązkowe, aby upewnić się, że takie rozwiązanie jest odpowiednie dla danego budynku. Ponadto, beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła, mogą złożyć drugi wniosek o dofinansowanie na termomodernizację budynku.

Program "Czyste Powietrze" przewiduje również możliwość uzyskania dotacji z prefinansowaniem w ramach drugiej i trzeciej części programu. Beneficjenci, którzy skorzystają z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek, będą mogli starać się o wsparcie na kolejne budynki tylko w ramach pierwszej części programu, czyli na podstawowy poziom dofinansowania.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Miasta.


Opierając się na: Urząd Miasta Żory